Детска градина “ВЯРА”

ЦДГ Вяра - гр. ПловдивДетска градина „Вяра” се намира в район „Южен”, община Пловдив, ул.”Димитър Талев”59.

Сградата е на два етажа с кухненски блок , локално парно отопление на газ . Детската градина разполага с шест занимални , спални и кътове за игра , физкултурен салон ,вътрешен двор , обособен като площадка за обучение на безопасност за движение по пътищата и двор, заобиколен с многогодишни дървета . За съжаление материалната база не е на ниво , каквото заслужават децата на голям град като Пловдив . Но се очакват промени към по-добро.

Капацитетът на детската градина е 132 деца, разпредени в шест групи.

 

За нас ДГ „ВЯРА” е:

В – втори дом за децата ни . Вашите най-ценни съкровища . Нашите умни , талантливи и обичани деца.

Я – ясна представа за това какво се очаква от нас : рационални и полезни  неща , емоционални и духовни територии.

Р - радост и удовлетворение от срещата с децата и радост и удовлетворение от срещата на децата с интересното , с постиженията на прогреса , с авангардното , с експеримента и откривателството на света.

А – авторитетът , знаенето и моженето на целия екип , с който работим , авторитет , натрупан през годините, с топлина и разбиране на детската душа . Авторитет на учители и служители , помогнали на всяко дете от безспорен лидер в семейството да утвърди своята индивидуалност в колектив от връстници.

Основна цел на много добре подготвените педагози и отговорни служители , работещи в ДГ”Вяра”, е да се даде на децата , посещаващи детската градина , възможност да преживеят специално , по – пълноценно детство . Стремежът на учителите е  да допълват домашната среда и по възможност да компенсират нейните недостатъци . Създадени са пълноценни условия за социализация на децата и постигане на високо равнище в подготовката им за училище.Стремежът на всички е да се създаде нагласа у децата за учене през целия  живот.

Формирането на детската личност постигаме чрез:

  • Приемане .Чувствителност към проблемите на детето. Приобщеност и радост към дейността в детската градина. На почит е доверието и обичта.
  • Поддържане и уважение на децата.
  • Подпомагане когато детето е в затруднение.
  • Ясно очертани изисквания и норми,съчетани с любов . Задаване на ясни  правила и тяхното усвояване.
  • Предоставяне на свобода ,съчетана с добре изяснени ограничения

Изразяване на чувства по отношение на дадена  ситуация.


www.dg-vyara.com - all right reserved

created by SEO web design