ЕЛЕКТРОННО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ - 25.03.2019

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване и съгласно чл.28 от АПК и чл.16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, представящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, Ви предоставяме информация за административните услуги, предоставени от ДГ "Вяра", представляащи обществени улсуги.

 

ДГ "Вяра"

4004 гр.Пловдив, ул."Димитър Талев"59

032/69-27-37

 

Информация за Електронно-Административно Обслужване


www.dg-vyara.com - all right reserved

created by SEO web design