Архив

 

Обява на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикувано на: 08/03/2017


Протокол „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вяра“, гр. Пловдив в две обособени позиции“
публикувано на: 06/03/2017


Съобщение за провеждане на публичен жребий по ОП: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вяра“, гр. Пловдив в две обособени позиции“
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП ще бъде проведен  публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на 02.03.2017 г. от 11,10  ч. в административната сграда на район „Южен“-община Пловдив.

По Обособена позиция № 1 – „Мляко и млечни хранителни продукти“ жребият ще се проведе между „Петров комерс“ ЕООД, „Сибота“ ЕООД и „Фууд деливъри експрес“ ЕООД

По Обособена позиция №2– „Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“ жребият ще се проведе между „Интерфриго“ ООД и „Мира фууд“ ЕООД ЕООД

публикувано на: 28/02/2017


„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вяра“, гр. Пловдив в две обособени позиции“
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вяра“, гр. Пловдив в две обособени позиции“

dokumentaciya.docx

obrazec_1.doc

obrazec_2.doc

obrazec_3_tehnichesko_predlozhenie_op1.docx

obrazec_3_tehnichesko_predlozhenie_op2.docx

obrazec_4_-_op1.xls

obrazec_4_-_op2.xls

proekt_na_dogovor_op1.doc

proekt_na_dogovor_op2.doc

публикувано на: 16/02/2017