График на допълнителни дейности

 
График на допълнителните педагогически дейности за 2020-2021 г.

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

Деляна Иванова

Директор  на ДГ”Вяра” Пловдив

 

Графици на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина,за

периода от 01.11.2020 г. до 30.06.2021 г. както следва:

1.Художествена гимнастика, с ръководител Дарина Валентинова Джурова от ЦПЛРОДК- гр.Пловдив

Ден от седмицата Час
сряда 10.30 – 12.05
петък 10.30 – 12.05

 

 2.Английски език, с преподавател Мариета Николаева Царева –  ЕТ „ Данивер – Георги Гогов“

Ден от седмицата Час
Понеделник-Сряда 10.00 – 10.30 II б гр.
Понеделник-Сряда 10.30- 11.00 III а гр.
Понеделник-Сряда 11.00 – 11.30 III б гр.
Понеделник-Сряда 11.30 – 12.00 ПГ 6 гр.

 

 3.Танци , с ръководител Любомира Божидарова Барбова  от ЕТ „ Данивер – Георги Гогов“

Ден от седмицата Час
Понеделник – Сряда 09.00 – 09.30  II б гр.
Понеделник – Сряда 09.30 – 10.00 II а гр.
Вторник – Четвъртък 10.30 – 11.00  III а гр.
Вторник – Четвъртък 11.00 – 11.30  III б гр.
Вторник – Четвъртък 11.30 – 12.00 ПГ6 гр.

  

4.Бойни изкуства, с ръководител  Тодор Адреанов Ангелов от ЕТ“Данивер“-Георги Гогов                                     

Ден от седмицата Час
Вторник – Четвъртък 15.00 – 15.30 ПГ-6 гр.
Вторник – Четвъртък 15.45 – 16.15 III б гр.

 

5.Футбол, с ръководител  Иван Караманов от Футболна академия „Пловдив Старс“- Иван Караманов

Ден от седмицата Час
вторник 10.00 – 10.30 III-а гр.
вторник 10.50 – 11.20 III-б гр.
четвъртък 10.45 – 11.15 III-а  гр.
четвъртък 11.35 – 12.05 III-б гр.