Документация

 
1. Правилник за дейността на ДГ Вяра за учебната 2023-2024
 
Приложения към правилника за дейността
 
 
 
 
 
2. Годишен План за учебната 2023-2024
3. Програмна система на ДГ Вяра за учебната 2023-2024
4. Седмично разпределение на ДГ Вяра за учебната 2023-2024
5. Организация на учебен ден в учебно време
6. Мерки за повищаване на качеството на образованието в ДГ Вяра за учебната 2023-2024
7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи
8. Програма за превенция ранното напускане на ДГ за 2023-2024

 

Архив за учебната 2021-2022 г.