Екип

 

Екип на Детска градина „Вяра”

 

Деляна Иванова – директор

 

Педагогически екип:

Надежда Хаджиева– старши учител

Пенка Каванозова – учител

Анастасия Харизанова– учител

Дора Бакалова-Барачкова – учител

Пенка Хълчева– старши учител

Васка Караоланова– старши учител

Венета Драгнева– старши учител

Василка Раева– старши учител

Дияна Спасова– старши учител

Илиана Маринова– старши учител

Милена Бекирова– старши учител

Маргарита Арнаудова– старши учител

 

Дияна  Спасова – учител по музика

Административен персонал:

Кристина Опова – ЗАС

Медицинска сестра: Теодора Гошева

 

Помощен персонал:

Йорданка Попова

Зорка Параскова

Силвия Бакърджийска

Станимира Мирчева

Румяна Запрянова

Виолета Георгиева

 

Персонал кухня:

Валерия Иванова

Снежана  Нейчева

Огняр:

Петър Папаризов