Екип

 

Екип на Детска градина „Вяра”

 

Деляна Иванова – директор

 

Педагогически екип:

Пенка Хълчева – старши учител

Венета Драгнева – старши учител

Василка Раева – старши учител

Дияна Спасова – старши учител

Илиана Маринова – старши учител

Милена Бекирова – старши учител

Дора Бакалова-Барачкова – старши учител

Пенка Каванозова – учител

Милена Николова – учител

Андреана Иванова – учител

Верка Иванова – учител

Галя Делчева- учител

 

Дияна  Спасова – учител по музика

Административен персонал:

Кристина Опова – ЗАС

Медицинска сестра: Теодора Гошева

 

Помощен персонал:

Йорданка Попова

Зорка Параскова

Росица Еремиева

Станимира Мирчева

Румяна Запрянова

Емилия Гарабитова

 

Персонал кухня:

Валерия Иванова

Светла Христева

Огняр:

Петър Папаризов