Екип

 

Екип на Детска градина „Вяра”

 

Деляна Иванова – директор

 

Педагогически екип:

Надежда Хаджиева – старши учител

Пенка Каванозова – учител

Анастасия Харизанова – учител

Дора Бакалова-Барачкова – учител

Пенка Хълчева – старши учител

Андреана Иванова – учител

Венета Драгнева – старши учител

Василка Раева – старши учител

Дияна Спасова – старши учител

Илиана Маринова – старши учител

Милена Бекирова – старши учител

Верка Иванова – учител

 

Дияна  Спасова – учител по музика

Административен персонал:

Кристина Опова – ЗАС

Медицинска сестра: Теодора Гошева

 

Помощен персонал:

Йорданка Попова

Зорка Параскова

Силвия Бакърджийска

Станимира Мирчева

Румяна Запрянова

Недялка Райчинова

 

Персонал кухня:

Валерия Иванова

Снежана  Нейчева

Огняр:

Петър Папаризов