Заплащане на такси

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

МЕСЕЧНИТЕ ТАКСИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

СЕ СЪБИРАТ ОТ  1 ДО 10 ЧИСЛО НА МЕСЕЦА

ДГ „ВЯРА“ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ТАКСАТА ДА СЕ ЗАПЛАЩА И ПО БАНКОВ ПЪТ. АКО ПЛАЩАТЕ ПО БАНКОВ ПЪТ, МОЛИМ ВИ ДА ПРАВИТЕ ПРЕВОДА ДО 9-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА.

ИНВЕСТБАНК“АД, КЛОН ПЛОВДИВ

IBAN: BG45IORT73753102604400 BIC: IORTBGSF

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ-ТАКСА ЗА МЕСЕЦ

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ТРИТЕ ИМЕНА НА ДЕТЕТО !