За нас

 

Детска градина „Вяра” се намира в район „Южен”, община Пловдив, ул.”Димитър Талев”59.

Сградата е на два етажа с кухненски блок, локално парно отопление на газ. Детската градина разполага с шест занимални, спални и кътове за игра, физкултурен салон, вътрешен двор, обособен като площадка за обучение на безопасност за движение по пътищата и двор, заобиколен с многогодишни дървета. За съжаление материалната база не е на ниво, каквото заслужават децата на голям град като Пловдив. Но се очакват промени към по-добро.

Капацитетът на детската градина е 132 деца, разпредени в шест групи.

За нас ДГ „ВЯРА” е:

В – втори дом за децата ни. Вашите най-ценни съкровища. Нашите умни, талантливи и обичани деца.

Я – ясна представа за това какво се очаква от нас : рационални и полезни неща, емоционални и духовни територии.

Р – радост и удовлетворение от срещата с децата и радост и удовлетворение от срещата на децата с интересното, с постиженията на прогреса, с авангардното, с експеримента и откривателството на света.

А – авторитетът, знаенето и моженето на целия екип, с който работим, авторитет, натрупан през годините, с топлина и разбиране на детската душа. Авторитет на учители и служители, помогнали на всяко дете от безспорен лидер в семейството да утвърди своята индивидуалност в колектив от връстници.

Основна цел на много добре подготвените педагози и отговорни служители, работещи в ДГ”Вяра”, е да се даде на децата, посещаващи детската градина, възможност да преживеят специално, по – пълноценно детство. Стремежът на учителите е да допълват домашната среда и по възможност да компенсират нейните недостатъци. Създадени са пълноценни условия за социализация на децата и постигане на високо равнище в подготовката им за училище.Стремежът на всички е да се създаде нагласа у децата за учене през целия живот.

Формирането на детската личност постигаме чрез:

  • Приемане .Чувствителност към проблемите на детето. Приобщеност и радост към дейността в детската градина. На почит е доверието и обичта.
  • Поддържане и уважение на децата.
  • Подпомагане когато детето е в затруднение.
  • Ясно очертани изисквания и норми, съчетани с любов. Задаване на ясни правила и тяхното усвояване.
  • Предоставяне на свобода, съчетана с добре изяснени ограничения
  • Изразяване на чувства по отношение на дадена ситуация.