Обучение

 
Информация за предстоящо обучение

1.Тема на обучение: “ „Работа в хетерогенна класна стая /детска група. Педагогически методи и подходи за индивидуализирано обучение “
2. Място на провеждане : хотел „Калина Палас“-гр.Трявна
3. Период провеждане: 22.04.2023-23.04.2023
– Присъствена форма: 22.04.2023г. 10:00 часа
4. Начален и краен час: 10:00 часа
5. Наименование на обучителната организация : “РААБЕ БЪЛГАРИЯ “ ЕООД
6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 9


Информация за предстоящо обучение

1.Тема на обучение: „Адаптацията на деца, постъпващи в общински детски градини“
2. Място на провеждане : Присъствено синхронно в електронна среда (TEAMS)
3. Период провеждане: 01.04.2023-11.04.2023
– Присъствена форма: 01.04.2023г. 09:00 часа (присъствено синхронно в електронна среда TEAMS)
– Дистанционна/неприсъствена форма:
4. Начален и краен час: 09:00 часа
4. Наименование на обучителната организация : “ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ПЛЮС “ ЕООД
5. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 13


Информация за предстоящо обучение

1.Тема на обучение: „Методика на обучение по БДП“ в детска градина
2. Място на провеждане : Дистанционно
3. Период провеждане: Дистанционна форма: м.Март 2023г.-м.Април 2023г.
4. Наименование на обучителната организация : „ДИДАСКО-ГРУП“ ЕООД
5. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 1


Информация за предстоящо обучение

1.Тема на обучение: „Новите учебни програми (2018) за обучение по БДП“ в детска градина
2. Място на провеждане : Дистанционно
3. Период провеждане: Дистанционна форма: м. Февруари 2023г.-м. Март 2023г.
4. Наименование на обучителната организация : „ДИДАСКО-ГРУП“ ЕООД
5. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 2


Информация за предстоящо обучение

1.Тема на обучение: „Едютеймънт – философия и технология за формиране и развитие на уменията на XXI век”.
2. Място на провеждане : Присъствено синхронно в електронна среда (TEAMS)
3. Период провеждане:
– Присъствена форма: 19.11.2022г. 09:00 часа (присъствено синхронно в електронна среда TEAMS)
– Дистанционна/неприсъствена форма: 20.11.2022г.
4. Начален и краен час: 09:00 часа
5. Наименование на обучителната организация : “ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ“ ЕООД
6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 14