Прием

 

Приема в ДГ „Вяра“ се осъществява чрез Система за електронно централизирано класиране. За повече информация последвайте линка:
http://dz-priem.plovdiv.bg/

 

Необходими документи за прием:

Според наредба № 3 от 05.02.2007г. /ДВ бр.15/16.02.07г./

  1. Имунизационен статус на детето /имунизациите по дати с подпис и печат от личния лекар/.
  2. Здравно-профилактична карта или талон за профилактичен преглед попълнен от личен лекар.
  3. Еднократни отрицателни резултати от изследвания за:

-патогенни чревни бактерии -чревни паразити

/извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването в детската градина./

  1. Изследване на кръв и урина

/извършени в 7дневен срок преди постъпването в детската градина./

  1. Медицинска бележка от личен лекар:

-кл.здрав

-липса на контакт със заразно болен -липса на паразити /издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването в детската градина./

 

 

     Декларация за преференции