мар. 092019
 
Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2019 г. Обяснителна записка към 31.03.2019 г. Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г. Обяснителна записка към 30.06.2019 г. Обяснителна записка към 30.09.2019 г. Обяснителна записка към 31.12.2019 г.