май 222020
 
Важно съобщение: възстановяване на приема на деца

Уважаеми родители, молим Ви да се запознаете със следните документи:   Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца   Декларация за информирано съгласие и за споделена отговорност относно мерките в детската градина