апр. 222022
 

Българчетата днес имат нужда от здрава връзка с езика си, с традициите на своя народ и от познаване на историята си.

Затова ние учителите от ДГ ”Вяра” виждаме своето призвание и в това да осигурим и дадем възможност на децата да се докоснат лично до българските народни традиции, обичаи и занаяти. Важно е да се знаят българските занаяти, тъй като те са част от нашата култура и национално богатство.

Ето защо в работилничките на ДГ ”Вяра” с помощта на своите госпожи, децата се докоснаха непосредствено до едни от най – древните български занаяти – грънчарство, тъкачество и научиха много за традиционните народни носии.