окт. 142022
 

На 17.10.2022г. /понеделник / от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Вяра” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета към 30.09.2022г. /трето тримесечие/ 2. Разни Общото събрание ще се проведе, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите [прочетете още]