дек. 282022
 

Сто седемдесет и седем джуджета твориха и детската градина озариха!

Малки снежинки в танц заблестяха и с коледари дружно запяха!

С усмивки на лицата, доброта в сърцата, посрещаме Коледа, ние децата!