ян. 042023
 

На 05.01.2023г. /четвъртък / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Вяра” гр. Пловдив, при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета към 31.12.2022г. /трето тримесечие/
2. Разни