мар. 172023
 

Нашите приятели от „Супер Старс“ ЕООД, гр .Пловдив, организираха творческа работилница в  детската градина с участието на Културно – информационен център „Малтепе“, с. Маноле.

Грънчарството е един от най – древните занаяти още от края на каменната епоха и децата се запознаха с него чрез участие в демонстрационно – интерактивен урок.

Образователната програма, с която  организаторите от център „Малтепе“ запознаха децата от
III-та и IV-те  групи от ДГ „Вяра“, гр. Пловдив е разработена със  съдействието на майстор – грънчаря Радостин Ганев. Тя съдържа образователна част, съобразена с възрастта на децата и съчетава играта с научната информация. Практическите занимания по древни занаяти развиват творческите умения, като децата са не само наблюдатели, а и активни участници в образователния процес.

Децата отнесоха в къщи изработените от тях предмети от глина и имат възможност да ги изсушат и по-късно да ги декорират.