апр. 242023
 

На 25.04.2023г. /вторник / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Вяра” гр. Пловдив, при следния дневен ред:

  1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета към 31.03.2023г.
  2. Разни