мар. 182020
 

1. Информация за публикувана обява Time stamp: Mar 18 10:09:24 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация и образци Time stamp: Mar 18 10:09:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти Time stamp: Apr 10 10:22:35 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Отговор на запитване Time stamp: Apr 14 09:52:01 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от заседанието на комисията Time stamp: Jun 5 13:26:36 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Jun 29 08:42:48 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Договор по ОП №1 Time stamp: Aug 1 06:41:39 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Договор по ОП №2 Time stamp: Aug 1 06:41:47 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Договор по ОП №3 Time stamp: Aug 1 06:41:55 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Договор по ОП №4 Time stamp: Aug 1 06:42:05 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Договор по ОП №5 Time stamp: Aug 1 06:42:13 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)