мар. 182020
 

1. Информация за публикувана обява Time stamp: Mar 18 10:09:24 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация и образци Time stamp: Mar 18 10:09:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти Time stamp: Apr 10 10:22:35 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Отговор на запитване Time stamp: Apr 14 09:52:01 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)